КАМПАНИТ АЖЛУУД ОН ОНООР

2016 он
1. Цаазаар авах ялыг халах
2. Эрүүдэн шүүхийг зогсооё
3. Хүний эрхийн боловсрол
4. Эрсдэлд буй хувь хүмүүс
5. Хүнийг Хүндэл- Зохистой орон байртай байх эрх
6. Хүний эрхийг хамгаалагчдыг хамгаалах
7. Онлайн эрх чөлөө
8. Байгууллагын өсөлт хөгжил ба идэвхжилт, сан арвижуулалт

2015 он
1. Цаазаар авах ялыг халах
2. Эрүүдэн шүүхийг зогсооё
3. Хүний эрхийн боловсрол
4. Эрсдэлд буй хувь хүмүүс
5. Хүнийг Хүндэл- Зохистой орон байртай байх эрх
6. Байгууллагын өсөлт хөгжил ба идэвхжилт,сан арвижуулалт

2014 он
1. Цаазаар авах ялыг халах
2. Эрүүдэн шүүхийг зогсооё
3. Хүний эрхийн боловсрол
4. Эрсдэлд буй хувь хүмүүс
5. Хүнийг Хүндэл- Миний бие-Миний эрх
6. Байгууллагын өсөлт хөгжил

2013 он
1. Цаазаар авах ялыг халах
2. Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
3. Хүний эрхийн боловсрол
4. Эрхийн Улс орнуудын төлөө
5. Хүнийг Хүндэл
6. Хүний эрх ба залуучууд
7. Байгууллагын өсөлт хөгжил

2012 он
1. Цаазаар авах ялыг халах
2. Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
3. Хүний эрхийн боловсрол
4. Улс орнуудын төлөө
5. Хүнийг Хүндэл- Миний бие-Миний эрх
6. Залуучууд хүний эрхийн төлөө
7. Байгууллагын өсөлт хөгжил

 

2011
  • Цаазаар авах ялыг халах
  • Хүнийг хүндэл
  • Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
  • Хүний эрхийн боловсрол
  • Улс орнуудын төлөө
  • Эрхээ хамгаалж бичицгээе
  • Хүний эрх ба залуучууд
  • Хүний эрхийн хамгаалагчид ба эрсдэлд буй хувь хүмүүс

2009
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох
Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
Цаазаар авах ялыг халах
Хүний эрхийн боловсрол
Хүнийг хүндэл
Яаралтай үйл ажиллагаа
Эрхээ хамгаалж бичицгээе
Хүний эрхийн хамгаалагчид ба эрсдэлд буй хувь хүмүүс

2007
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох
Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
Цаазаар авах ялыг халах
Зэвсгийг хяная
Эрхийнхээ төлөө шуугицгаая
Хүний эрхийн боловсрол хөтөлбөр
Эдийн засаг нийгэм соёлын эрх
Олон улсын эрүүгийн шүүхийг дэмжих
Яаралтай үйл ажиллагаа
Эрхээ хамгаалж бичицгээе

2005
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох
Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
Цаазаар авах ялыг халах
Зэвсгийг хяная
Хүүхдийн эрх
Хүний эрхийн боловсрол хөтөлбөр
Олон улсын эрүүгийн шүүхийг дэмжих
Яаралтай үйл ажиллагаа
Ялгаварлан гадуурхагдахгүй байх эрхийн төлөө
Эрхээ хамгаалж бичицгээе

2003
Хүн бүрт шударга ёс
Хүний эрхийн боловсрол
Эрүү шүүлтийн эсрэг
Эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөр

2001
Эрдэнэсийн жинхэнэ үнэ
Хүний эрхийн боловсролын хөтөлбөр
Эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөр

  2010
Цаазаар авах ялыг халах
Хүнийг хүндэл
Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
Хүний эрхийн боловсрол
Улс орнуудын төлөө
Эрхээ хамгаалж бичицгээе
Хүний эрх ба залуучууд
Хүний эрхийн хамгаалагчид ба эрсдэлд буй хувь хүмүүс

2008
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох
Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
Цаазаар авах ялыг халах
Зэвсгийг хяная
Хүний эрхийн боловсрол хөтөлбөр
Эдийн засаг нийгэм соёлын эрх
Яаралтай үйл ажиллагаа
Эрхээ хамгаалж бичицгээе

2006
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох
Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
Цаазаар авах ялыг халах
Зэвсгийг хяная
Эрхийнхээ төлөө шуугицгаая
Хүүхдийн эрх
Хүний эрхийн боловсрол хөтөлбөр
Эдийн засаг нийгэм соёлын эрх
Олон улсын эрүүгийн шүүхийг дэмжих
Шударга шүүх ажиллагааны төлөө
Яаралтай үйл ажиллагаа
Ялгаварлан гадуурхагдахгүй байх эрхийн төлөө
Эрхээ хамгаалж бичицгээе

2004
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох
Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
Цаазаар авах ялыг халах
Зэвсгийг хяная
Олон улсын эрүүгийн шүүхийг дэмжих
Яаралтай үйл ажиллагаа
Эрхээ хамгаалж бичицгээе

2002
Хүний эрхийн боловсрол
Колумба - Чимээгүйн ханыг нураах нь
Өшөө авах бус шударга ёс- 9 сарын 11-ний халдлагын дараа
Цагдаа ба хүний эрх
Гватемал- Ялаас зайлсхийх явдлыг таслан зогсоох хууль
Их Наймд улаан гэрлээ харуул

2000
Хятад: Тянь Ань Талбайд болсон үйл явлын 11 жилийн ой
Үйлдвэрчний эвлэлийн кампанит ажил
Саудын Араб
Эрүү шүүлтийн эсрэг
Пиночетийн хэрэг
АНУ: Хүн бүрийн эрхийн төлөө
Panic button
Эмнести Интернэшнл Хүний эрхийн хамгаалагчдын аюулгүй байдлыг хангаж Panic button гэх байршил тогтоогч программ гаргасан. МЭИ нь энэхүү програмыг гишүүд, дэмжигч нарт танилцуулан, хэрхэн гар утсандаа суулгаж ашиглах талаарх зааварчилгааг өглөө.

Хүний эрхэд ээлтэй сургууль

Эмнести Интернэшнлийн сургуулиудад хэрэгжүүлж буй анхны хүний эрхийн боловсролын хөтөлбөр

Цаазаар авах ялын эсрэг

Хятад, Иран, АНУ зэрэг 68 орон цаазаар авах ялыг хэрэглэсээр ...

Хүнийг хүндэл

Хүний эрхийг хамгаалахын төлөө нэгдэцгээе!

Эрүүдэн шүүхийн эсрэг

Хорих, урьдчилан хорих газруудад эрүүдэн шүүх явдал гаргуулахгүй байхад хөндлөнгийн ...

Хүний эрхийн боловсрол

Хүний эрхийг хүндэтгэн биелүүлэх хөдөлгөөн газар сайгүй өрнөсөн өнөө үед хүний ...
Та манай 902668 дахь зочин боллоо.