CHRONOLOGY OF THE CAMPAIGN

2016

1. Death Penalty
2. Stop Torture
3. Human rights education
4. Demand Dignity –Adequate housing rights
5. Individuals at risk
6. Human rights defenders
7. Online freedom
8. Growth and Activism & Fundraising

2015

1. Death Penalty
2. Stop Torture
3. Human rights education
4. Demand Dignity –Adequate housing rights
5. Individuals at risk
6. Growth and Activism and Fundraising

2014

1. Death Penalty
2. Stop Torture
3. Human rights education
4. Individuals at risk
5. Demand Dignity-Му body My Rights
6. Growth

2013

1. Death Penalty
2. Stop Torture
3. Human rights education
4. Individuals at risk
5. Demand Dignity-Му body My Rights
6. Youth for human rights
7. Growth

2012

1. Death Penalty
2. Stop Torture
3. Human rights education
4. Country action program
5. Demand Dignity
6. Youth for human rights
7. Growth

 

2011
  • Against the Death Penalty
  • Demand Dignity
  • Stop Torture
  • Human Rights Education
  • Улс орнуудын төлөө
  • Эрхээ хамгаалж бичицгээе
  • Хүний эрх ба залуучууд
  • Хүний эрхийн хамгаалагчид ба эрсдэлд буй хувь хүмүүс

2009
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох
Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
Цаазаар авах ялыг халах
Хүний эрхийн боловсрол
Хүнийг хүндэл
Яаралтай үйл ажиллагаа
Эрхээ хамгаалж бичицгээе
Хүний эрхийн хамгаалагчид ба эрсдэлд буй хувь хүмүүс

2007
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох
Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
Цаазаар авах ялыг халах
Зэвсгийг хяная
Эрхийнхээ төлөө шуугицгаая
Хүний эрхийн боловсрол хөтөлбөр
Эдийн засаг нийгэм соёлын эрх
Олон улсын эрүүгийн шүүхийг дэмжих
Яаралтай үйл ажиллагаа
Эрхээ хамгаалж бичицгээе

2005
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох
Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
Цаазаар авах ялыг халах
Зэвсгийг хяная
Хүүхдийн эрх
Хүний эрхийн боловсрол хөтөлбөр
Олон улсын эрүүгийн шүүхийг дэмжих
Яаралтай үйл ажиллагаа
Ялгаварлан гадуурхагдахгүй байх эрхийн төлөө
Эрхээ хамгаалж бичицгээе

2003
Хүн бүрт шударга ёс
Хүний эрхийн боловсрол
Эрүү шүүлтийн эсрэг
Эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөр

2001
Эрдэнэсийн жинхэнэ үнэ
Хүний эрхийн боловсролын хөтөлбөр
Эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөр

  2010
Цаазаар авах ялыг халах
Хүнийг хүндэл
Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
Хүний эрхийн боловсрол
Улс орнуудын төлөө
Эрхээ хамгаалж бичицгээе
Хүний эрх ба залуучууд
Хүний эрхийн хамгаалагчид ба эрсдэлд буй хувь хүмүүс

2008
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох
Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
Цаазаар авах ялыг халах
Зэвсгийг хяная
Хүний эрхийн боловсрол хөтөлбөр
Эдийн засаг нийгэм соёлын эрх
Яаралтай үйл ажиллагаа
Эрхээ хамгаалж бичицгээе

2006
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох
Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
Цаазаар авах ялыг халах
Зэвсгийг хяная
Эрхийнхээ төлөө шуугицгаая
Хүүхдийн эрх
Хүний эрхийн боловсрол хөтөлбөр
Эдийн засаг нийгэм соёлын эрх
Олон улсын эрүүгийн шүүхийг дэмжих
Шударга шүүх ажиллагааны төлөө
Яаралтай үйл ажиллагаа
Ялгаварлан гадуурхагдахгүй байх эрхийн төлөө
Эрхээ хамгаалж бичицгээе

2004
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох
Эрүүдэн шүүхийн эсрэг
Цаазаар авах ялыг халах
Зэвсгийг хяная
Олон улсын эрүүгийн шүүхийг дэмжих
Яаралтай үйл ажиллагаа
Эрхээ хамгаалж бичицгээе

2002
Хүний эрхийн боловсрол
Колумба - Чимээгүйн ханыг нураах нь
Өшөө авах бус шударга ёс- 9 сарын 11-ний халдлагын дараа
Цагдаа ба хүний эрх
Гватемал- Ялаас зайлсхийх явдлыг таслан зогсоох хууль
Их Наймд улаан гэрлээ харуул

2000
Хятад: Тянь Ань Талбайд болсон үйл явлын 11 жилийн ой
Үйлдвэрчний эвлэлийн кампанит ажил
Саудын Араб
Эрүү шүүлтийн эсрэг
Пиночетийн хэрэг
АНУ: Хүн бүрийн эрхийн төлөө
Panic button
Эмнести Интернэшнл Хүний эрхийн хамгаалагчдын аюулгүй байдлыг хангаж Panic button гэх байршил тогтоогч программ гаргасан. МЭИ нь энэхүү програмыг гишүүд, дэмжигч нарт танилцуулан, хэрхэн гар утсандаа суулгаж ашиглах талаарх зааварчилгааг өглөө.

Human Rights Friendly Schools

Эмнести Интернэшнлийн сургуулиудад хэрэгжүүлж буй анхны хүний эрхийн боловсролын хөтөлбөр

Abolish the death penalty

Thousands of people around the world are waiting for governments to kill them.

Demand Dignity

Join the campaign against human rights abuses that keep people poor.

Stop torture

The so-called 'war on terror' has led to an erosion of fundamental human rights

Human rights education

The right to live in dignity, with access to health care, education, secure housing and an adequate livelihood is fundamental.
You are 887767th visitor.