Нэвтрэх Бүртгүүлэх
Залуучууд /нийтийн удирдлагын/ орон нутгийн түвшинд шийдвэр гаргах үйл явцад оролцох, нөлөөлөх эрхтэй /үүрэгтэй/