Нэвтрэх Бүртгүүлэх
Хүн бүр хуулийн өмнө тэгш эрхтэй

Улс төрийн хэлмэгдүүлэлт , шинэ үеийн хэлмэгдүүлэлтээс урьдчилан сэргийлэх нь бидний үеийн нэн тэргүүнд анхаарах асуудал.!!!