Нэвтрэх Бүртгүүлэх
хүний эрхийн өдөр

ЗАВХАН АЙМАГИЙН "3  ДУГААР СУРГУУЛИЙН ЭЦЭГ  ЭХ БАГШ АЖИЛЧИДАД ХҮНИЙ ЭРХИЙН СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ  ЗАВХАН БҮЛЭГ